Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Предложения за намаляване на риска от закъснения на градския транспорт и безрисково придвижване на пешеходци при зареждане на търговски обекти

Лилия Христова внесе предложения относно установилата се от години практика за спиране и престой на МПС на аварийни светлини при спирки на столичния градски транспорт и на кръстовища, което силно препятства движението на пешеходците и създава риск за тяхната безопасност.

Повод за това е конкретен случай: невъзможност за тролейбус № 9 да завие наляво от бул. „Васил Левски“ към ул. „Георги Раковски“ и изчакване на маневри на спрял пикап в близост до кръстовището, отваряне на вратите за кратко далеч преди достигането на спирката и отминаване на спирката и чакащите да се качат пътници. Същевременно от тротоара няма видимост какво се случва, тъй като цялото пространство пред спирката е заето от спрели автомобили с включени аварийни светлини, а шофьорите на пикап и микробус снабдяват търговските обекти със стока. Всичко това се случва в непосредствена близост до Участък „Средец“ към Първо РПУ – СДВР. Престоят на МПС там не е изолиран случай, напротив – всекидневна и целодневна практика, въпреки поставените пътни знаци.

С оглед спазването на обществения ред и безопасността на гражданите, съгласно нормативно определените правила за това, и за преустановяване на наложилата се практика за престой и товаро-разтоварни дейности непосредствено до търговските обекти, без оглед на заобикалящата среда и пътната обстановка, общественият посредник предлага следните мерки:

1. Да се изиска от районните администрации проверка на заявените и съгласувани часове на зареждане, в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, която да включва преценка на заявените часове съобразно местонахождението на всеки търговски обект (в близост до спирка на градския транспорт, училище, детска градина, здравен център или до други търговски обекти). При установена необходимост тези часове да бъдат ревизирани така, че да не се струпват няколко доставчика едновременно, и да са съобразени с характерните и специфични особености на отделни квартали или участъци от територията на района (пешеходен трафик в определен времеви период, квартални кръстовища, сгради, предоставящи публични услуги и др.).

2. Да се търси подкрепа за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община относно процедурата по заявяване на часове на зареждане на търговските обекти и контрола по тяхното спазване.

3. Да се потърси съдействието на органите на СДВР за редовен контрол по спазването на чл. 101 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата относно забраната за престой и паркиране на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях и на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

Публикувано на 13.10.2023 г.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.