Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Да се гарантира приемът на деца в яслените групи за деца, които живеят в съответното населено място на територията на околоградските райони на Столична община

В края на месец май бе разгледана е жалба, свързана с неприемане на дете, родено през 2021 г. и живеещо с родителите си в кв. Челопечене, в единствената втора яслена група в единствената детска градина в квартала – ДГ № 58 „Слънчево утро“. Твърди се, че свободните места в яслената група тази година са едва 14 и от тази бройка само 3 деца са от Челопечене, а останалите места са заети от деца, живеещи в други квартали – Враждебна, Ботунец, Кремиковци. Жалбоподателят посочва, че това ще създава затруднения пред семейството в следващите години. Вариантът детето да бъде прието в детско заведение в друг квартал или село не е удобен, тъй като Челопечене е отдалечено от останалите квартали на Район „Кремиковци“, крайградските транспортни връзки и автобусните разписания са неудобни, както и пътуването с автомобил в обратна на София посока, където родителите упражняват професиите си. Посочва се, че и други деца от квартала не са приети, тъй като свободните места се заемат от кандидати, живеещи в други квартали или села на Район „Кремиковци“.

След извършени справки се установи, че в Столична община са внесени жалби и от други родители от кв. Челопечене, чиито деца не са приети в яслената група на местната детска градина. Дори при второ и следващи класирания да се освободи място за прием в яслената група в Челопечене, едва ли всички местни деца биха били приети. Същевременно, в други детски градини на територията на административния район „Кремиковци“ има свободни места в яслените групи, но за родители, баби и дядовци всекидневното пътуване до друго населено място би създало редица затруднения. Тези обстоятелства насочват към възможна празнина в Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община по отношение на териториалната специфика на някои столични райони, в чиито граници попадат села и квартали от околоградски райони.

Територията на Район „Кремиковци“, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 22 от Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове, включва гр. Бухово, селата Желява, Яна, Горни Богров, Долни Богров и кварталите Челопечене, Сеславци, Ботунец, Кремиковци и Враждебна. С отдалечени села и квартали са и районите: „Нови Искър“ – селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войняговци; „Витоша“ – селата Владая и Мърчаево и кварталите Бояна, Княжево, Драгалевци и Симеоново; „Връбница“ – селата Волуяк и Мрамор, „Овча купел“ – кварталите Горна баня и Суходол и село Мало Бучино; „Панчарево“ – селата Герман, Железница, Лозен, Казичене, Кривина, Долни Пасарел, Плана, Кокаляне, Панчарево и Бистрица.

Съгласно чл. 6, ал. 1, изр. първо от Закона за устройството и застрояването на Столичната община, околоградският район обхваща територията, попадаща между границите на град София и административно-териториалните граници на Столичната община. Тази характерна особеност на околоградските райони би следвало да бъде отчетена в процеса на кандидатстване в общинските детски ясли, градини и в подготвителните училищни групи. В интерес на децата, особено на най-малките, е да посещават детско заведение в населеното място, в което живеят.

В чл. 18 от Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 121 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г., вторият от общите критерии носи 3 точки, ако адресната регистрация е на територията на административния район на общинската самостоятелна детска ясла, детска градина и общинското училище към датата на класиране.

Предвид спецификата на околоградските райони и с оглед полаганите усилия на Столична община за намиране на най-приемливи и удовлетворителни решения за включване на децата в системата на предучилищното и училищното образование, и на основание чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, предлагам да се обсъди и намери възможност за включване в критериите на норма, носеща допълнителна точка на деца, които кандидатстват в детска ясла, градина или училищна подготвителна група, намираща се на територията на квартала или селото, в което живеят, ако административният район попада в обхвата на околоградските райони. Обвързването на адресната регистрация с конкретното населено място в тези райони би дало приоритет на местните деца при прием в местните общинските детски заведения.

Отделно от направеното предложение, което, ако се приеме, ще се прилага в следващи години, би било справедливо да се потърси възможност за допълнителен прием в яслената група на ДГ № 58 в кв. Челопечене, така че най-малките деца да бъдат обхванати от системата при възможно най-благоприятни за тях условия.

Публикувано на 08.06.2023 г.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.