Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не, няма нищо да се промени.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Да, но само около обществени сгради.

Не ме интересува, не шофирам.

Архив на анкетите

ДокументиМеждународни актове

КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ
ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.)

Закони

ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
Закон за омбудсмана

Правилници

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичния общински съвет
ЕТИЧЕН КОДЕКС на общинските съветници и служителите от Столична община

Отчети

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2015 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2014 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2013 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2012 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2011 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2010 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2009 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2008 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2007 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2006 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2005 ГОДИНА

Анализи

Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2016 г.
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2015 – 30.06.2015 година
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2015 – 30.06.2016 година
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2012 – 30.06.2012 година
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2011 – 30.06.2011 година
Анализ на дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2010 – 30.06.2010 година
Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.01.2009 - 30.06.2009 година
Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.04.2007 – 30.09.2007 година
Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.10.2006 – 31.03.2007 година
Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.04.2006 – 30.09.2006 година
Анализ за дейността на Обществения посредник на територията на Столична община 01.10.2005 – 31.03.2006
Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Столична община 26.03.2005 – 30.09.2005
Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Столична община 24.09.2004 – 25.03.2005

Становища

ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
Предложения на обществения посредник по проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.