Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, ще се отрази на бюджета

Не, няма нищо да се промени.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не ме интересува, не шофирам.

Да, но само около обществени сгради.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

07.01.2010Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата

Рамката на бюджета на Столична община за 2010 година беше представена по-рано от обичайното - http://sofia.bg/budget_new.asp. Поздравяваме администрацията за този подход, защото в него има поне две преимущества – има повече време за дебат по основните параметри на бюджета и допълнителни възможности за изпипване на детайлите. И от двете ползата за софиянци е явна.

Тук ще използваме възможността да отворим още един дебат по някои основни принципи на бюджета. Като обществен посредник, нямам намерение да се спирам на конкретните параметри, а ще акцентирам на дефицити във философията му, поне от гледна точка на поставените от гражданите проблеми през годината пред нашия офис.

           Хубаво е, че в бюджета ясно са изведени неговите приоритети - образованието, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура. Тези приоритети обаче не покриват категорично очертаващите се нови проблемни области (според нашия анализ) в дейността на местното самоуправление – благоустрояването на жизнените пространства и контролните функции на общината. В този смисъл инвестиционните приоритети трябва да се подплатят финансово с мерки за подобряване на координацията между звената, засилване на контрола и дефинирането на гаранции за ефект от разходваните средства за максимален брой граждани.

 

В приходната част на бюджета отбелязваме нежеланието да се използват данъчните инструменти за въздействие върху развитието на града. С други думи данъците се запазват същите. Положителното е, че общината остава последователен и предвидим партньор на гражданите и бизнеса, но въпросът е дали това поведение е най-удачно по време на криза. Моето предложение тук е да се повиши данъка върху недвижимото имущество, а да се намали данъка за възмездно придобиване на имущество. По този начин общината печели сигурен приход (за сметка на несигурния ДВПИ, постъпленията от който за 2009 са едва около 35% от предвиденото), ако се заложи подходяща пропорция – повече приход и в допълнение ще може да отчете, че въвежда директни антикризисни мерки за най-важния сектор за общинския бюджет – строителството. Завишаването на данъка върху недвижимото имущество може да изглежда непопулярна мярка, но не трябва да забравяме, че процентната стойност (а не абсолютния размер) на този данък е около 10 пъти по-ниска от идентичните данъци в други европейски страни. От икономическа гледна точка по-високия ДНИ ще окаже натиск върху собствениците на имоти и ще се засили предлагането, намалените ставки на ДВПИ ще са допълнителен стимул за търсенето на имоти, а крайният резултат ще е повече продажби и по-бързо излизане на сектора от кризата. Същевременно, с излизането от кризата е свързано и изпълнението на още един от важните параграфи в приходната част – събирането на заложените средства за технически услуги.

 

В разходната част, продължава да се залага твърде плахо на принципа на програмното бюджетиране. Досега работещите програми за малки проекти в областите спорт и младежки дейности; култура; и европейска интеграция и развитие на гражданското общество категорично се определят за успешни, но все още не се въвежда екологичната програма, а за други сектори – например транспорт или социални дейности дебатът дори не е отворен. Трябва да отбележим, че подобни програми са жизнено необходими за гражданското общество в настоящия момент, защото третия сектор се намира в етап на дълбоко преструктуриране след приемането на България в ЕС и Столична община не трябва да остава в страни от един подобен процес. Финансирането на общественополезни инициативи на гражданското общество е и най-удачната форма за инвестиране в социален капитал за момента, като социалния капитал стои в основата на доверието между гражданите и гражданите и институциите. В този дух следва да се коригира (или информира обществеността, защото от обяснителната записка по бюджета на СО не става ясно дали има предвидени средства) един сериозен пропуск на бюджета - не са предвидени средства за ремонти на общи части в етажната собственост. Това е изискване на Закона за управление на етажната собственост, който разпорежда, че общините трябва да подкрепят управлението на етажната собственост на своята територия, включително и като извършват неотложни ремонти, а след това събират дължимите средства от собствениците. Без да изразявам категорична подкрепа, смятам че може да се помисли и в насоката, да се преотстъпва част от събраната такса за битови отпадъци на етажната собственост, за да се подпомогне в задължението й да поддържа и почиства прилежащите към сградите терени.

 

Разбира се, това са само някои от въпросите, които повдига проекта на бюджет 2010 на Столична община. Ще се радвам да споделите и вашето мнение в нашия форум или директно в офиса на посочените горе в ляво координати.

 

Ангел Стефанов

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.