Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, няма нищо да се промени.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Да, но само около обществени сгради.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

02.12.2009След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум

София вече има своя първи кмет – жена. Убеден съм обаче, че никой не желае управлението на госпожа Фандъкова да се свързва единствено с този факт. За да остане в историята нейното кметуване с положителна оценка е необходимо да се излезе от рамката на текущите задачи и трасираните от предния кмет инфраструктурни приоритети. Погледнато през призмата на правата и интересите на гражданите на столицата, госпожа Фандъкова може да затвърди загатнатия от самата нея подход и да бъде запомнена със засилена и пряка комуникация с гражданите, диалогичност, организирани допитвания до населението. Индикации за това има и в посланията, които бяха отправени по време на предизборната кампания и от всички – съветници, администрация и граждани зависи дали това ще се превърне в управленския стил на новия ни кмет.
Същевременно, публичността, прозрачността и гражданското участие в процеса на вземане на решения са основа на концепцията за добро управление и база за натрупване на социален капитал в обществото. Гарантирането на тези принципи е важна част от ангажиментите ми като обществен посредник на Столична община. В този смисъл съм задължен да представя своите стандарти за реализацията на откритото управление на Столична община, което е в подкрепа на новоизбрания кмет и в интерес на гражданите на София.
Засилената и пряка комуникация с гражданите не се идентифицира само с кампанийни и медийни прояви, а намира завършен израз в предварително обявено и регламентирано приемно време за граждани. В сайта на Столична община няма обявено приемно време на някои от заместник кметовете, а други не са приемали граждани от месеци. Като контрапункт на това, госпожа Фандъкова пое ангажимент редовно да извършва приеми на граждани и дори да отвори приемни по районите. За последното може да получи само поздравления. Както и подкрепата на нашия опит, натрупан от приемите в районите, които реализирахме през месец октомври. Основното тук е да се направи правилен анализ и обобщения на подадените сигнали и да се вземат точните мерки.
Диалогичността на кмета може да се гарантира чрез създаване и поощряване на различни обществени съвети в София – също акцент от предизборната кампания. Нашият анализ показва, че за Столична община са подходящи три типа обществени съвети. Обществените съвети на районно ниво могат да имат посредническа функция във всички направления, да подпомагат реализацията на местни инициативи и да допълват контрола на обществения ред и чистотата. Обществени съвети към общинския съвет и централната администрация могат да засилят експертния потенциал и да подпомагат общината при подготовката и изработването на стратегически документи и политики. Регламентацията на друг тип съвети, възникнали за решаването на конкретни и наболели проблеми може да подпомогне кризисния мениджмънт и кризисната комуникация на общината.
Истински революционна, в положителен смисъл, е идеята следваща стъпка във взаимодействието между община и граждански сектор да бъде провеждането на организирано допитване до населението. Независимо от облекчените процедури на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление спрямо доскоро действащия Закон за допитване до народа, инициативата за произвеждане на местен референдум или общо събрание на населението все още е по-близо до органите на властта, отколкото до гражданите. Още повече – в момент на криза и преструктуриране на неправителствения сектор гражданското общество все още се нуждае от подходяща “фасилитация”.
Ясно е, че за мащабите на София провеждането на местен референдум ще е по-лесно от организирането на общо събрание на населението. Темата на допитването не е толкова важна, макар че има сериозни въпроси, нуждаещи се от подкрепата на мнозинството от софиянци – например измененията в общия устройствен план и местоположението на новите гробищни паркове; бъдещето на паркирането; жилищната политика и разрастването на София и т.н. Важно е отношението на ръководството на общината към позициите и мнението на гражданите и затова смятам, че след първия кмет – жена, София има нужда от своя първи референдум.

Обществен посредник
Ангел Стефанов

 

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.