Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, няма нищо да се промени.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Да, но само около обществени сгради.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

31.08.2009Мнения на Общински съветници

  Уважаеми граждани, 

          

              Зададохме по два въпроса на общински съветници, проявяващи траен интерес към работата на обществения посредник . Въпросите бяха: 1) Какви са според Вас обществените очаквания към институцията на обществения посредник в Столична община; 2) Кои са въпросите от голямо обществено значение в София, които могат да се решат чрез допитване до народа. Целта е, както да подобрим нашата работа, така и да поддържаме огъня в идеята за по-активното включване на гражданите в управлението на Столична община, чрез провеждане на местен референдум. Бележките, които касаят работата на офиса ще бъдат проницателно обсъдени, а оценката за потенциалните теми за референдум, оставяме на Вас. С най-голям интерес ще очакваме и Вашите коментари, включително и Вашата гледна точка за поставените въпроси.

 

Ангел Стефанов

Обществен посредник

 

Искра Ангелова - Съветник от ГЕРБ в СОС

             

                1) По мое мнение, Общественият посредник, както и медиите, представлява четвъртата власт. Ролята на Омбудсмана е да бъде коректив по отношение на институциите и органите на властта. Много хора считат, че това е още един начин да получят справедливост, която не са получили по съдебен или административен ред.

               2) Такива са например въпросите, свързани с транспорта и трафика. Друга група са тези, които се отнасят към ползването на безплатни услуги от определени категории лица – безплатно лечение, безплатни кухни, безплатни карти за градски транспорт. В областта на социалната политика могат да се добавят и въпроси, свързани с откриването на приюти, на домове за временно настаняване, където активно да се работи с бездомни хора, които виждаме ежедневно по улиците.

 

Вили Лилков - Съветник от ДСБ в СОС

1) Очаквам Общественият посредник да извършва не само прием на граждани и работа по разрешаване на техните проблеми, а да бъде в подкрепа на работата на Столичния общински съвет. Предлагам той ежегодно да представя конкретни предложения до постоянните комисии, в областта на тяхната компетентност, за подобряване на нормативната база. Предлагам ежегодно да се организира специална сесия на СОС, на която да се изслушва Годишния доклад на Обществения посредник и да се дискутират най-важните според него въпроси, които касаят неговата дейност и работата на общинския съвет и на администрацията.

               2) При настоящото законодателство, всеки референдум, независимо от важността на въпроса, поставен за допитване, е обречен да бъде провален, защото почти е невъзможно да се привлекат за гласуване над половината от имащите право да гласуват. А иначе, не смятам, че съществува въпрос от изключителна важност за развитието на София, който може да се постави на референдум, защото повечето от тях са решени законодателно и не подлежат на референдум, а въпросите, които се отнасят до визията за развитието на столицата, са решени в Общия устройствен план, който е приет от Народното събрание със закон.

 Кирил Арсов – Съветник от НДСВ в СОС
          
             1) Обществените очаквания към Омбудсмана по принцип са много високи. Независимо, че институцията е нова, тя се утвърди. Тук трябва да признаем и ролята на Националния Омбудсман – г-н Гиньо Ганев, който положи една сериозна основа на тази институция. Наблюдението ми върху работата на Обществения посредник на Столична община, показва, че столичани имат доверие на тази институция. Общинските съветници също подкрепят работата на Обществения посредник, признавайки, че тя допринася за доброто управление на града. Като млада институция, Общественият посредник на Столична община преболедува известно време - проблемите бяха на личностна основа (недобре подбран екип), но по мои наблюдения - това се преодолява в момента.


               2) Местни референдуми се провеждат в много страни по различни въпроси, както би могло да е и у нас. Но в България липсва традиция, което показва, че не се радваме на добре развита демокрация. Според мен всички по-важни въпроси подлежат на местен референдум - за боклука, за концесиите. Ако трябва да изброявам, списъкът е дълъг. Но за съжаление, практиката в България за сега не включва този демократичен механизъм.

 Борислав Бориславов – Съветник от СДС в СОС

1) Като гражданин, моите очаквания към Обществения посредник са свързани с една по-активна позиция от негова страна по теми от публичния дневен ред на общината. Впечатленията ми от работата на Обществния посредик на Столична община към момента са, че той е доста натоварен и върши много работа, която обаче не получава достатъчно публичност. Дълг на Обществения посредник е да обобщава проблемите, поставени на негово внимание, и така да ангажира с тяхното решаване местната общност и общината.


             2)Според мен решаването на въпроси с местен референдум, поне според сега действащото законодателство, е неосъществимо. По принцип, би трябвало този инструмент да се използва за публичен натиск върху институциите, от които зависи решаването на редица проблеми. За мен най-сериозен е проблемът с контрола върху обществения ред в столицата. Мисля, че един местен референдум за това дали е необходима общинска полиция в София, е от първостепенно значение.

Христофор Христов – Съветник от БСП в СОС

1) Общественият посредник на Столична община трябва да разширява дейността си, за да достигне до повече хора и най-вече – да пренесе дейността си на територията на отделните райони чрез т. нар. открити приемни.


               2) Няма въпроси, които да не могат да се решат чрез местен референдум в София, дори и тези, свързани с наименуване на улици и вида на табелите. Други въпроси са свързани с избора на конкретна фирма за дадена обществена поръчка. Промените в градския транспорт или в организацията на столичното здравеопазване, също могат да се решат чрез местен референдум, стига някой да събере смелост да го предизвика.

Атанас Черешаров – Съветник от ГЕРБ в СОС

              1) С една дума – очакванията са големи. Обществото ни има нужда от институцията Омбудсман като инструмент за решаване на множеството наболели проблеми. В страните от Западна Европа Омбудсманът вече се е утвърдил в тази си роля. За съжаление, у нас не сме достатъчно сериозни и ангажирани. Все пак, откривам възможности за успешно развитие в работата на Националния Омбудсман – г-н Гиньо Ганев и на Обществения посредник на Столична община – г-н Ангел Стефанов.


               2) Бих откроил на първо място въпросите с презастрояването и опазването на зелената система на града. Провеждането на референдум по тези въпроси би следвало да насочи общественото внимание към градската среда, в която живеем. Очевидна е необходимостта от мерки, ограничаващи изземването на жизненоважни пространства – паркове, градинки, спортни площадки. Тяхното опазване, поддържане и развитие, трябва да се превърне в цел и перспектива на градското планиране в София. И това е предпоставка за израстване и реализация на можещи и динамични млади хора. Задоволяването на ограничен кръг от финансови и икономически интереси би довело като цяло до влошаване на условията на живот за всички столичани.

 

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.