Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, няма нищо да се промени.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Да, но само около обществени сгради.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

31.03.2009Анкета - референдум

 Уважаеми столичани,

Както знаете, част от работата на обществения посредник е да се стреми да гарантира и засилва общественото участие при вземането на управленски решения, което е върховно право на гражданите. Затова сега чрез анкетата ви предлагам, заедно да определим кой е най-сериозният еднозначен проблем на града и да поискаме неговото решаване да зависи само от вас – гражданите на София. Задавам ви няколко възможни въпроса, които могат да се решат с местен референдум. Разбира се това не изчерпва всички горещи теми, напротив – ще се радвам във форума да споделите и други алтернативи за провеждане на допитване до народа. Без да ви ангажирам с моето мнение, ще си позволя кратък коментар по предложените въпроси.

1.Трябва ли заводът за преработка на отпадъците да бъде публична общинска собственост?
В предишната анкета посочихте, че първи приоритет за града трябва да е разрешаването на проблема с битовите отпадъци. Много често споделяно виждане е, че частни икономически интереси са в основата на кризата и тези интереси възпрепятстват решението. Независимо дали става дума за месторазположението, начина на събиране на отпадъците или метода на третирането им, най-важно е кой ще управлява дейностите и ще се разпорежда със съоръженията. Е, нека тогава да преценим – ако заводът е публична общинска собственост, дали поне част от икономическите лобита ще се откажат от претенциите си и дали в крайна сметка това е достатъчно за трайния изход от ситуацията?

2. Да се забрани ли паркирането на автомобили на открито в идеалния център на София?
От много време слушаме как паркирането в центъра на София ще се облекчи, като се изградят подземни и/или многоетажни паркинги. За съжаление засега няма частна инициатива за това, строящите се паркинги при станциите на метрото няма да могат да решат всички проблеми, просто защото ще покрият 2-3 района. Разширяването на „Синя зона” единствено засилва влиянието на общинското дружество „Паркинги и гаражи”, а всички знаем, че силната държавна и общинска икономика е характерна за друг обществено-икономически строй. Дали ако се създаде силен инвестиционен интерес за строителство на модерни паркинги, чрез прекратяването на своеволното паркиране по тротоари, площади, зелени площи и тесни улички няма по-бързо и ефективно да реши този проблем? От друга страна така значително ще се подобри комфорта на всички пешеходци и ще изпъкне архитектурно-естетическия стил на София.

3.Да се въведе ли такса за МПС при влизане в центъра на София?
Разбира се, ако по предходния въпрос се вземе положително решение, този става излишен, но дебатът по него ще е актуален, поне докато се разрешат инфраструктурите проблеми на София. Наистина, по-удачно ще е да се направят 4-5 магистрални подземни тунела под центъра на града, които да не задръстват надземното движение, но съобразно финансовите възможности и приоритети на държавата, това е невъзможно за момента. Това, което може да се направи, е да се оптимизира движението на градския транспорт, а придвижването в центъра с личен автомобил да е лукс – както всъщност е в много европейски градове.

4. Да се прехвърли ли безвъзмездно собствеността на прилежащите към жилищните блокове терени на собствениците на имоти в сградите?
Това е дълго дискутиран проблем и решаването му понякога се свързва с мотивирането на етажните собственици. Негов основен нюанс обаче е остатък от социалиситческото общество, и това е, че живеещите в жилищни блокове са задължени да почистват и поддържат прилежащите на сградите площи, при положение, че най-често става дума за общинска собственост. Подобен ангажимент е логично да бъде поет от етажните собственици, но по-скоро при условието собствеността на прилежащите към сградите терени да бъде прехвърлена на етажната собственост.

5. Трябва ли Столична община да провежда жилищна политика?
Без да имам категорично мнение по въпроса, смятам, че в момента общината нито успява да удовлетвори очакванията на хората с жилищни нужди, нито дава категоричен сигнал за невъзможността и нежеланието си да работи по въпроса. Напротив – гражданите с жилищни нужди са много удобно оправдание за множество извършени от СОС неизгодни замени на общински терени срещу жилища. Наложително е за преодоляване на това неопределено положение да се избере една от двете противоположни възможности – или да се приеме амбициозна, но същевременно изпълнима жилищна стратегия, подкрепена от значими (в рамките на 10 - 15 % от общинския бюджет) капиталови инвестиции или да се предприемат действия за ограничаване на тази общинска дейност.

Не трябва да се забравя, че при провеждане на допитвания до народа формулировката на въпроса до голяма степен предопределя изхода на самото допитване. Затова предложените въпроси не претендират за смислова и словестна завършеност. По-скоро това са само някои от идеите, които надявам се с ваша помощ ще обогатим.

Ангел Стефанов
Обществен посредник на Столична община

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.