Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Да, но само около обществени сгради.

Не, няма нищо да се промени.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Не ме интересува, не шофирам.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

06.07.2014ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Институцията Обществен посредник на Столична община е създадена с решение № 10 на Столичния общински съвет от 23.05.2001 г., с което е приет и първият правилник за дейността му.

На 27 юли 2001 г. Столичният общински съвет избира за първи обществен посредник на Столична община Антоанета Цонева. Институцията започва да осъществява дейността си през март 2002 г. Мандатът на първия обществен посредник на Столична община изтича в края на 2003 г.

През юли 2004 г. Столичният общински съвет приема нов Правилник за организацията и дейността на столичния обществен посредник в съответствие с влезлите в сила през октомври 2003 г. промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

С решение № 300 от 23.09.2004 г. общинските съветници избират за нов столичен обществен посредник Ангел Стефанов, който заема длъжността в два последователни мандата, след повторно избиране от СОС с решение № 300 от 12.06.2008 г.

След проведена процедура по номинация, с решение № 282 от 29.05.2014 г. Столичният общински съвет избира Лилия Енчева-Христова за обществен посредник на територията на Столична община.

Коментари(1926)