Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, няма нищо да се промени.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Да, но само около обществени сгради.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

16.07.2012Ролята на обществения посредник *


Свиването на публичните пространства е тема широко и обстойно застъпена и развита в дебата за проблемите на града през изтеклите двадесет години. Като очевидна причина за неблагоприятните промени се налага доскорошният натиск на инвестиции в частния строителен сектор и закупуване на лични превозни средства. До каква степен историческият град се е превърнал в арена на този натиск и активност може да ни покаже един бегъл поглед от традиционната разходка на софиянеца по Царя. По протежения на най-представителните столични площади – Александър
I, пред БНБ и Двореца, Народно събрание и „Александър Невски” до тротоара на ъгъла на бул. „Цар Освободител” и бул. „Васил Левски” е разтеглена верига от паркинги. Подобна е ситуацията по фронта на Градската градина с ул. „Александър I”.

Друг тип активност – този път търговска – доминира и обезобразява входа на Борисовата градина. Не бива, обаче, да сме прибързани с оценките. Смяната на обществените нагласи е бавен и еволюционен процес. Диалогът между гражданите, бизнеса, специализираните колегии и местната власт за това как да изглеждат градските пространства трябва да се води постоянно и с доброжелателство. Виждаме верни и перспективни решения в пешеходната реконструкция от северната страна на бул. „Цар Освободител” и в проекта на Ларгото. Позицията, която Общественият посредник зае за възвръщането на автентичния исторически облик на пространството в и около Княжеската градина, има дял в обявения международен архитектурен конкурс за мястото.

Имаме стремеж и влагаме дори пристрастност в това да сме активната страна във формулирането на нуждата от промени в градската среда. На управленско ниво, това значи, че изискваме и се застъпваме за максимална прозрачност в обсъждането на устройствените предвиждания с обявяване на дневния ред и протоколите от обсъжданията в ОЕСУТ. В диалога с гражданите и с техните инициативни комитети и сдружения при защита на частните им интереси в отделния случай, се опитваме да извадим на преден план по-общите и публични аспекти на проблема. Правим го на различни нива. От възстановяване на нарушени междуквартални връзки, какъвто бе случаят с площад „Иван Вазов” – единствената пешеходна зона между едноименния столичен квартал и комплекса „Стрелбище”, отдадена за наказателен паркинг, до защита на жилищни райони със специфична парково-алейна планировка от спорни инфраструктурни решения – ж.п. спирка в района на Западен парк, в непосредствена близост със жилищната част на квартал „Гевгелийски”.

Практиката на Офиса е да бъдат приемани и изслушвани експертизи по иновации и проекти в областта на транспортната инфраструктура и екологията. Критерият за съдействие в подобни случаи е защитаваните решения да имат аналог и изпробван ефект в столиците и големите градове в Европа. Проучваме и адресираме до администрацията предложения за изграждане на ново поколение автоматизирани подземни паркинги, както и за затревени трамвайни трасета. Последното е интересно с възможността в границите на една вече съществуваща инфраструктура да се вместят нови зелени зони.

Потенциалът, натрупан в строителните постижения и технологичният капацитет при прокарването на метрото, поставят отсега въпроса за бъдещите големи проекти на градската инфраструктура. Без претенции за последна дума, заслужава да се обърне внимание и подложи на дебат трансформирането на най-замърсените и транспортно-натоварени зони на града – поречията и особено това в участъка на Перловския канал, между булевардите „Черни връх” и „Ген. Данаил Николаев”. Неоценим е шансът София да се сдобие със свой зелен ринг, който по естественото речно течение да събере в общо достъпно пространство ареалите на двата си най-големи парка – Борисовата градина и Южния парк, и градините по дължината на булевард „Евлоги и Христо Георгиеви” – Княжеска, на Военната академия и Заимов. След прокопаването на втория метродиаметър една подземна улица, която поема транзита на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, вече не е инженерно-строително предизвикателство.

Предизвикателство и изпитание днес е да се търси съгласие по устройствените проекти, чертаещи устойчивото бъдеще на града.

Надеждата е, че времето за това е дошло, със своите изисквания и отговорности, които да посрещнем.

* Публикувано в „Арх&Арт” Форум, брой 20(1042), Година XXI, 17-24 Май 2012

 

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.