Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, ще се отрази на бюджета

Не, няма нищо да се промени.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не ме интересува, не шофирам.

Да, но само около обществени сгради.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

22.12.2011Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София

Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София

В последните седмици на лятото излезе новината, че трасето на третия метродиаметър ще се обсъжда публично с гражданите на София. Похвално! Мнението на софиянци задължително трябва да бъде чуто за този важен проект, най-малкото, защото гражданите вече пропуснаха да се произнесат по първата и втората метролиния, а и по целия общ устройствен план на столицата. Въз основа на публичната до момента информация, трябва да отбележим няколко неща.

Първо, в организационно отношение е добре, че има предложени няколко варианта (виж http://sofia-agk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=26) с графичен материал и анализи, включително и на пътникопотока. Проблем обаче е, че все още не е уточнено кога точно ще се проведе дискусията, в какъв формат, каква ще бъде тежестта на изложените в обсъждането мнения и аргументи, ще могат ли да се допълват и коригират предложените варианти, кой и как ще вземе окончателното решение. Това не са детайли, а важни елементи на дискусията и трябва да се знаят от обществеността, за да може участващите да бъдат подготвени и пълноценни.

В техническо отношение отбелязваме факта, че във всички варианти станциите на третата линия се засичат със станции на първата и втората  - съответно при СУ „Св. Климент Охридски” и при НДК. Тази забележка е в контекста на един от абсурдните варианти, който междувременно се завъртя и където станциите се разминаваха. Остава отворен обаче въпросът дали е по-добре първо да се фиксира трасето на метрото и след това да се приеме дългоочаквания Генерален план за организацията на движението или първо да се приеме ГПОД и едва след това, на базата на утвърдените маршрути на наземния масов транспорт, да се дискутира откъде да мине метрото. От една страна наземният транспорт е по-гъвкав, включително и инфраструктурата за него може да се изгради и адаптира по-лесно, но от другата страна стои настоящата практика с постоянните нагаждания на маршрутите и разписанията на превозните средства, до пълното объркване на камютърите.

Друг технически момент е, че един от основните мотиви да се подменят приоритетите при изграждането на първата линия – а именно да се изгради голям паркинг на входно-изходна артерия на София (в случая Цариградско шосе и станцията при Интер-експо центъра) -  е изцяло пренебрегнат във фаворитизираните варианти 4а и 4б. Такива паркинги задължително трябва да се изградят на бул. Цар Борис и бул. Ботевгардско шосе, които са „портите” на София за северна и югозападна България.

И това са само част от въпросите, които могат да се повдигнат в навечерието на предвиденото обсъждане. Сигурен съм, че гражданите ще предложат още много ценни забележки и идеи.


Ангел Стефанов

08.09.2011

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.