Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, няма нищо да се промени.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Да, но само около обществени сгради.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

11.03.2011Коментар на новите размери на данък "сгради"

В началото на март много софиянци останаха неприятно изненадани от размера на данъка „сгради”, който дължат на общината,  въпреки че решението за промяна на зонирането на града беше едно от най-дискутираните. Къде всъщност е проблемът?

От една страна, в България местните данъци са едни от най-ниските в Европа – не само в номинална стойност, но и като процентно изражение (което няма нищо общо с контрааргумента за ниските доходи на хората). В този смисъл, трябва да се знае, че желаното от всички подобряване на градската среда – нови пътища и инфраструктура, повече и по-добре поддържани зелени площи, по-добра материална база за училища и детски градини и т.н., няма как да се реализира без драстично увеличаване на данъците и в частност данъка „сгради”, до процентните нива на държавите, с които искаме да се сравняваме.

От друга страна обаче, проблемът дойде от поне три недообмислени действия на администрация и съвет. Първо, получи се драстично разминаване между политическите декларации, че данъците няма да се вдигат и оперативните ходове, които доведоха до по-високи данъчни задължения на много граждани на столицата. За това напомняме, че последователността и предсказуемостта в работата са неизменна част от правото на гражданите на добро управление. Второ, похватът да се промени зонирането в София, без да се посочват конкретни квартали, а само да се очертават граници по улици, изисква гражданите да са запознати с най-големите детайли на градската география, за да получат надлежна информация. Подобна методология едва ли облекчава и работата на администрация и съветници и използването й може да се тълкува като стремеж да се заблуди широката общественост. Трето, необходимостта от актуализация на зонирането е налице, но приетият вариант в никакъв случай не може да се определи като справедлив – например ж.к. Люлин 10, който е в близост до Западен парк, метростанция, множество търговски обекти и т.н., остава в 4та зона, а части от Овча Купел, квартал, който е пословичен със своята транспортна и инфраструктурна неосигуреност, остава в 3та зона. Има и достатъчно други примери...

В този смисъл, доколкото предварително обявените ползи за бюджета от промяната в зонирането се определяха на 3 милиона лева – сума която не е фатална, предлагаме да се възстановят старите граници на зонирането. Същевременно трябва да започне сериозен дебат за нови граници на зоните, които да влязат в сила с бюджета за 2012 година, като политическите сили не спекулират предизборно с размера на данък „сгради”, а потърсят споразумение в насоката, че поетапното му увеличение е неизбежно, ако искаме нашият град да става по-уреден, по-уютен и по-хубав.

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.