Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, ще се отрази на бюджета

Не, няма нищо да се промени.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не ме интересува, не шофирам.

Да, но само около обществени сгради.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

04.02.2011Политика по интеграция на ромите

Освен текущите проблеми и задачи, началото на 2011 година ни припомни и за вегетиращата ситуация с ромската престъпност, незаконните ромски гета, и въобще за липсата на завършена политика по интеграцията на това малцинство. Крайните идеи и предложения, които се завъртяха в публичното пространство, не предвещават намирането на стабилно решение. Тук е моментът да напомним, че в Столична община има/ше един сравнително удачен инструмент, който последните години, вероятно по финансови съображения, не се използва активно. Става дума за Ромския обществен съвет (или Ромски обществен съвет за реализация на програмата „Десетилетие на ромското включване”), който в единодействие с администрацията и СОС успяваше да тушира някои проблеми, да убеди съответната общност в необходимостта от вземането на определено решение, да приобщава част от ромите към общинските политики в различни сфери и да ако не друго, създаваше усещането за управляемост на процесите.

Днес проблемите все по-често ескалират, защото никой не е натоварен с конкретния ангажимент да интегрира ромите, да осъществява превенция и да противодейства на незаконни и неморални прояви.

От гледна точка правата на всички граждани на София, намирам за необходимо именно сега да обърна внимание, че сме изправени пред уникална възможност. Унгарското председателство на Европейския съюз обяви, че един от приоритетите му ще бъде изработването на обща европейска политика за интеграция на ромите. Българската държава, и в частност Столична община, трябва активно да се вклчючат и да подкрепят изработването на талкава политика. На местно ниво предизвикателствата са поне няколко – изработване на актуална снимка на всички аспекти на проблема; провокирането на активен диалог с всички заинтересувани агенти – широко представителство на ромското малцинство, на защитаващите ги неправителствени организации (като отделен субект), на общината и на държавата, други потърпевши граждани; анализ на всички възможни решения.

Възможно е тези усилия отново да не удовлетворят всички, но все пак те ще са израз на волята да се търси справедливо развитие. Защото едностранното и силово прилагане на закона ще затвърди недостойното положение на много хора и ще тласне част от тях към нови закононарушения.

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.