Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Да, но само около обществени сгради.

Не, няма нищо да се промени.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Не ме интересува, не шофирам.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

04.02.2011Политика по интеграция на ромите

Освен текущите проблеми и задачи, началото на 2011 година ни припомни и за вегетиращата ситуация с ромската престъпност, незаконните ромски гета, и въобще за липсата на завършена политика по интеграцията на това малцинство. Крайните идеи и предложения, които се завъртяха в публичното пространство, не предвещават намирането на стабилно решение. Тук е моментът да напомним, че в Столична община има/ше един сравнително удачен инструмент, който последните години, вероятно по финансови съображения, не се използва активно. Става дума за Ромския обществен съвет (или Ромски обществен съвет за реализация на програмата „Десетилетие на ромското включване”), който в единодействие с администрацията и СОС успяваше да тушира някои проблеми, да убеди съответната общност в необходимостта от вземането на определено решение, да приобщава част от ромите към общинските политики в различни сфери и да ако не друго, създаваше усещането за управляемост на процесите.

Днес проблемите все по-често ескалират, защото никой не е натоварен с конкретния ангажимент да интегрира ромите, да осъществява превенция и да противодейства на незаконни и неморални прояви.

От гледна точка правата на всички граждани на София, намирам за необходимо именно сега да обърна внимание, че сме изправени пред уникална възможност. Унгарското председателство на Европейския съюз обяви, че един от приоритетите му ще бъде изработването на обща европейска политика за интеграция на ромите. Българската държава, и в частност Столична община, трябва активно да се вклчючат и да подкрепят изработването на талкава политика. На местно ниво предизвикателствата са поне няколко – изработване на актуална снимка на всички аспекти на проблема; провокирането на активен диалог с всички заинтересувани агенти – широко представителство на ромското малцинство, на защитаващите ги неправителствени организации (като отделен субект), на общината и на държавата, други потърпевши граждани; анализ на всички възможни решения.

Възможно е тези усилия отново да не удовлетворят всички, но все пак те ще са израз на волята да се търси справедливо развитие. Защото едностранното и силово прилагане на закона ще затвърди недостойното положение на много хора и ще тласне част от тях към нови закононарушения.

Коментари(429)