Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, няма нищо да се промени.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Да, но само около обществени сгради.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

22.12.2010Наредба за Обществения ред
С Решение № 13574/12.11.2010 на Върховния административен съд се потвърди отмяната, наложена от Админстративен съд – София-град, на Наредба №1 за обществения ред на територията на Столична община. Това провокира нашите разсъждения поне в две посоки.
Първо, аргументите, както на ВАС, така и на АС – София-град, отбелязват, че с текста на Наредбата са уредени правоотношения, които са обект на регулация на нормативни актове от по-висока степен. Също така, в мотивите при приемането й не са отчетени необходимостта от създаване на изцяло нов нормативен акт, целите, които той трябва да преследва, както и не е извършен анализ за съответствие с правото на ЕС. Тук трябва да напомним, че в наше становище до СОС и администрацията на СО сме посочили, че новата наредба за обществения ред в София трябва да има нова философия, като акцентира на превенция на нарушенията, а не на развитието на санкциониращия елемент. Част от тази нова философия трябваше да засегне: развитието на задълженията на кмета по чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА; изготвянето на периодични анализи и действия за предотвратяване на повтарящи се нарушения; регламентирането на информационни и други кампании; специално отношение към рискови обекти, лица и групи и др. За съжаление, в общинския съвет надделя виждането на администрацията и текста на Наредбата бе приет такъв, че да е в удобство на прилагащите го – а именно администрацията. Поради този пропуск, сега ще се търсят компромисни решения - като връщане действието на старата наредба и подготвяне на козметични промени. И отново необходимостта от осигуряване на приветлива градска среда, хармоничност и толерантност във взаимоотношенията на гражданите, остава на заден план.
От друга страна обаче, притеснение буди стремежът на съдебната власт да ограничава възможността на органите на местно самоуправление да регламентират и да доразвиват рамката на обществените отношения с подзаконови актове, и то в ситуация, при която липсва категорично противоречие с т. нар. актове от по-висока степен. В контекста на все по-забавящата се децентрализация в България, може би точно това е сигналът, на който трябва да обърнем по-голямо внимание.

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.