Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, ще се отрази на бюджета

Не, няма нищо да се промени.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не ме интересува, не шофирам.

Да, но само около обществени сгради.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

30.06.2010Идеи за паркиране в столицата

Актуалният от години дебат за организацията на паркирането в София през последните седмици навлезе в нова фаза. Оформилият се политически консенсус около идеята в София да има синя, жълта и зелена зона за паркиране с различни цени, в зависимост от териториалния им обхват, се приема противоречиво от гражданите (според НЦИОМ) но това е сполучливо решение, особено в контекста на интензивното строителство на метрото. За съжаление, вариантът да се ограничи максимално паркирането на открито в центъра на столицата отново не се обсъжда сериозно, при положение, че това е единствената възможност да се отключи частният инвеститорски интерес за строителство на подземни и многоетажни паркинги.

Открит като че ли остава въпросът за регламентацията на паркиране на собствениците на жилищни имоти в обхвата на различните зони. Тук всяко решение ще наруши съответни права. От една страна, ако тези собственици се обезпечат с преференции, това ще дискриминира всички останали жители и гости на столицата. От друга обаче, ако живущите в центъра не могат да паркират около домовете си, това ги поставя в неравностойно положение, спрямо живущите в жилищните комплекси. Изходът от тази дилема не трябва да е базиран на принципа на най-малкото съпротивление, подкрепа за центъра за сметка на периферията или на буквоядската съдебна трактовка, че заплащането на преференциална такса следва да гарантира строго определено парко-място. Правилният подход изисква комбинация от уталитаризация и баланс на интересите на всички страни в този процес, като надявам се, този анализ няма да бъде подценен от отговорните фактори.

Далеч по-простичко е решението на другия казус от въвеждането на трицветното зониране, който засега въобще не се коментира. Ако наистина новата организация на паркирането доведе до 20-25% намаление на трафика към центъра, респективно по-малко паркирани автомобили, логично е да попитаме кои площи трябва да се разтоварят от паркирани автомобили. Моята преценка е, че на първо място трябва да се освободят всички тротоари, които все още се ползват за паркиране. И на следващо място – символични за София места, които определят облика на града и са привлекателна точка за всички туристи - площадите Александър Невски и Александър Първи. Именно разчистването на площадите от паркирали автомобили, ще даде онзи вторичен ефект от започналата реформа, който ще убеди софиянци в нейния смисъл и полза.

 

Ангел Стефанов

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.