Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, ще се отрази на бюджета

Не, няма нищо да се промени.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Не ме интересува, не шофирам.

Да, но само около обществени сгради.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

18.05.2010Женски пазар
епа се обърна Граждански инициативния комитет “Възраждане”. Живущите в района на “Женски пазар” граждани недоволстват от цялостната организация на търговските отношения, хигиената, обществения ред и редица други неблагоприятни последици от дейността на пазара. С особена острота проблемът стои за намиращите се в непосредствена близост храм и училище “Св. Св. Кирил и Методий”, които поради неблагоприятната среда не са привлекателни за миряни и ученици.

Така поставен въпросът има само един отговор – пълна промяна на настоящето положение, или както се изрази един гражданин – да влязат багерите. Това решение се оказва напълно възможно, защото има прието и влязло в сила изменение на ПУП за квартала, а според жалбоподателите в договорите на общината с търговците има клауза, според която при започване на реконструкция на пазара, самите договори могат да се прекратят. Следователно живущите в района могат да разчитат, че ако в настоящата кризисна година няма налични средства за разчистване на зоната и обособяване на нов пазар, то за следващата година (при активно включване на гражданите в общественото обсъждане на общинския бюджет) финансови ресурси ще бъдат гарантирани.

От друга страна обаче, комплексността на проблема и забавянето на неговото решаване напомня, че дебатът за организацията, дейността и бъдещето на традиционните пазари не е приключил, а за някои – дори не е започвал. Тъй като пазарите чрез своите обществени функции гарантират някои права и интереси на гражданите, но същевременно и застрашават друг тип права, предлагам в дебата за пазарите, да се вземат предвид поне долу изложените виждания.

Първо, пазарите са естествени средища, около които през вековете са възниквали градовете. В този смисъл те са в основата на местното самоуправление, а тяхната организация в общински дружества ги поставя изцяло в пазарни условия. Сполучлива идея тук е собствеността на пазарите да се прехвърли напълно на районните администрации, които да се ангажират с тяхното стопанисване и поддръжка. Така при успешно управление, за районните администрации ще остават и повече средства, с които да се благоустрояват кварталите.

Второ, глобалната пазарна икономика в последните години почти изцяло подмени традиционната роля на пазарите да се продава местна продукция. Локалните производители са изтикани в краищата на пазарите, по тротоари и спирки. Трябва да се преосмисли концепцията на настоящите и бъдещи пазари – дали да продават продукция произведена в крайградските зони, или вносни и лъскави плодове и зеленчуци. Всъщност последните намират добра реализация и в големите търговски вериги.

Трето, коренно трябва да се променят хигиенните стандарти, респективно почистването и контрола върху чистотата в районите на пазарите. Ако чрез съществуващата регламентация не може да се подобри чистотата поради раздробената отговорност и изискванията за перманентен контрол, да се обсъди варианта търговците да се натоварят с допълнителна такса, а почистването на целите пазари да се възлага ежедневно (или всяка вечер) на фирми по чистота. Както е в много европейски държави.


Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.