Столичен Омбудсман

Подай жалба

Документи

Екип

Инициативи

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Каква информация очаквате да намерите тук?

Често задавани въпроси и отговорите им.

Правна информация.

За дейността на обществения посредник.

Ако имате други предложения, пишете на e-mail ombudsman@sofia.bg

За моите граждански задължения.

За административни процедури и услуги.

За моите граждански права.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация

Общественият посредник внесе предложение до кмета на Столична община и председателя на Столичния общински съвет за оптимизиране на работата в районните администрации по прилагането на Закона за управление на етажната собственост

По време на изнесения прием на граждани в 24-те столични района, проведен в  периода 15 октомври – 15 декември 2014 г., след проведените разговори с граждани, районни кметове и служители и от постъпилите в приемната жалби, стана ясно, че при изпълнение на задълженията на районната администрация по прилагане на ЗУЕС се срещат затруднения по някои въпроси.

Столичани живеят предимно в многофамилни жилищни сгради, които следва да се управляват по ЗУЕС. Все още голям брой от сградите нямат учредена етажна собственост (ЕС) или сдружение на собствениците. Усилията на районните кметове за учредяване на етажна собственост в сгради, където собствениците не са успели да проведат общо събрание, невинаги имат резултат. За гражданите е облекчение да бъдат представлявани пред районната администрация от избраните си управители. За районните кметове също е голямо улеснение да работят с легитимни управителни органи по всякакви въпроси, свързани с контрол по строителството, връчване на предписания, поставяне на съобщения за различни общински дейности. Междувременно започва изпълнението на проект за безвъзмездно енергийно обновяване на жилищните сгради със средства от еврофондовете.

За улеснение както на районните администрации, така и на гражданите при взаимодействието им с тях по въпросите на етажната собственост, общественият посредник предлага на общинските съветници и кмета на Столична община да се организира работна среща със служителите, които отговарят за работата по ЗУЕС в районите, за изготвяне на ясни и еднакво приложими процедури по регистрация, уведомяване, административнонаказателни действия по ЗУЕС. Целта е да се отговори на нарастващия обществен интерес по управлението на жилищните сгради с ефективни и резултатни мерки.

 „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”

 

В навечерието на Деня на София общественият посредник покани на разговор представители на граждански сдружения и организации. Темата „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление” бе достатъчно широка, за да се изразят разнообразни мнения и виждания за начина на взаимодействие между активните граждански общности и местната власт. Целта на срещата бе да се намери общото в дейността на различните организации и как общественият посредник може да помогне за преодоляване на конфликти и решаване на проблеми. Повечето от присъстващите отчетоха като слабост нередовното и ненавременно съобщаване за предстоящи дейности, липса на точна и ясна информация и формални обществени обсъждания.

 

Общественият посредник Лилия Христова набеляза предстоящите дейности за екипа. В периода 15 октомври – 15 декември ще се проведе изнесен прием във всичките 24 столични районни администрации. Графикът ще се изготви до края на септември и ще се публикува на уеб страниците на районите. Разработват се предложения за промяна на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник. Подготвя се издаване на периодичен бюлетин. Предстоят срещи по конкретни теми с представители на граждански общности.

 

Участие взеха: Валери Гюров, Сдружение „Трансформатори“; Гергана Владкова, Сдружение „Софийски обществен съвет“; Росина Станиславова, Сдружение „Бели брези“; Наталия Папалезова, Граждански районен обществен съвет „Красно село“; Иван Караманов, Инициативен комитет „Възраждане“; Денница Кюранова, Сдружение за защита на район „Лозенец“; Радостина Петрова, Сдружение „Велоеволюция“; Пламен Братков, Група „Град“; Ива Белокопова, „Ъндъргара”; Весела Тончева, Граждански комитет „Спасение 2000“.

 

В разговора се включиха и Ангел Стефанов – обществен посредник от 2004 до 2014 г., и г-жа Благовеста Ковачева – представител на Приемната на Столична община.

 

В отговор на законно обоснованите очаквания общественият посредник ще съдейства за подобряване на информационната среда, свързана с общинските дейности. 

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.