Столичен Омбудсман

Подай жалба

Документи

Екип

Инициативи

Свържи се с нас

Адрес: ул. "11 август" 4, ет.3
София 1000
Телефон: 987 34 49, 987 13 41
Факс: 986 27 85
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време: 10:00 - 17:00

Анкета

Какъв е основният проблем на „Топлофикация-София” ЕАД?

Наличието на посредници – дружества за дялово разпределение, между абонатите и „Топлофикация-София” ЕАД;

Некомпетентно ръководство;

Доволен съм от услугите на дружеството;

Не ползвам услугите на „Топлофикация-София” ЕАД;

Неплащането на сметките от страна на некоректни потребители;

Кражбата на топлинна енергия;

Остаряла система за доставка на топлинна енергия – амортизирана и морално остаряла мрежа;

Архив на анкетите


Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 

»София и Югозападен регион 
Кандидат за европейска столица на културата 2019»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ


Годишен доклад за дейността на обществения посредник на територията на Столична община за 2013 година

Създадена на основание чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, институцията Обществен посредник на Столична община функционира в съответствие с Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (приет с Решение № 154 на СОС от 08.07.2004 г., доп. с Решение № 465 по Протокол № 82 от 22.06.2006; изм. с Решение № 45 по Протокол № 30 от 29.01.2009).

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет. Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки, по широк кръг въпроси, до органите на местно самоуправление и местната администрация.

2013 година се оказа изключително динамична и важна не само за обществените процеси в България. Засилената гражданска активност е в тясна връзка и с функциите, които са възложени на омбудсманската институция и в частност – обществения посредник на Столична община. Както многократно сме посочвали в годишни, периодични и целеви доклади и становища, подкрепата и развитието на гражданското общество са неизменна част от задачите пред обществения посредник. Предходната година обаче повдигна поредица от важни въпроси – има ли еднозначно разбиране какво е гражданското общество? Гражданското общество има ли общи цели и какви са те? Кой и как представлява гражданското общество? Какви трябва да са механизмите за взаимодействие между гражданското общество и институциите? На тези въпроси не може да се отговори категорично, респективно всеки политически представител, всяка инаситуция, медия и дори всеки гражданин има собствено разбиране. Вероятно е непосилна задача на този етап от обществено-политическото ни развитие да се консолидират различните позиции. От тази гледна точка изглеждат компрометирани всички досегашни усилия да се изгради работещо гражданско общество. При това положение може би е добре да се обърнем към онази концепция, която отрича съществуването на единно гражданско общество, за сметка на наличието на много и различни групи по интереси, като омбудсманът трябва да подпомага осъзнаването на различните групови интереси и намирането на точния баланс от институциите между тези интереси. Това е едно от посланията, които в контекста на течащата към момента процедура по избор на обществен посредник, отправяме към новия титуляр на институцията в Столична община да матеарилизира в целенасочени политики и действия.

 

Поредицата от засливащи се и затихващи протести и граждански акции през годината имаха общ знаменател изразяващ се в ерозията на доверие към публичните институции. В предишни доклади сме препоръчвали инвестиране в социален капитал за разрешаване на проблема с доверието. Тук маркираме още една възможност – прилагане на концепцията за интегритет на публичното управление. Най-общо, интегритетът включва засилване и гарантиране на отчетността, компетентността (експертизата), моралната и юридическа отговорност, както и редуциране на корупцията в управлението. Тези общи на пръв поглед понятия могат да бъдат операционализирани в конкретни изисквания към служителите, извършваните дейности, както и да бъдат прилагани чрез въвеждането на практики, защитаващи обществения интерес. Такива практики могат да бъдат провеждането на тренинги за взимане на морални решения, създаване на черни списъци на нелоялни на общината партньори и др.

 

Независимо от динамиката в обществените отношения, разместените пластове в очакванията и доверието на гражданите към институциите, запазваме подходите за работа с граждани, защото смятаме, че са в съответствие с изискванията на ситуацията. Приоритет остава гарантирането на непрекъснато приемно време в офиса, на ул. „11-ти Август” № 4, ет. 3. В допълнение, при желание и предварителна заявка посрещаме граждани, организации и инициативни комитети извън работно време или ги посещаваме на желан от тях адрес. С това е свързан и подходът да извършваме проверки на място по вече образувани преписки, когато е необходимо или гражданите настояват за това. Активната комуникация с жалбоподатели по телефон или интернет също е често използван инструмент за взаимодействие при посрещане и удовлетворяване на потребностите им.

Поддържаме успешната практика на доброто взаимодействие с Постоянната комисия по етика и граждански права, молби и жалби на СОС и Приемната на СО. Интензивната обмяна на опит, информация и експертиза с тези две звена допринася за бързата, ефективна и координирана реакция по проблемите на гражданите. За пореден път подчертаваме, че доброто сътрудничество с Приемната е задължително, и защото покрива дефицита от отказа да се предостави пряк и пълен достъп на офиса на обществения посредник до деловодната система на общината.

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Архив

>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.